World Championships ;  Click Youth 19 WC 2018 from top menu.


Styret i Drammen Bandy

Valgt Styre, på Årsmøtet 2017. Arild Aamodt er også innvalgt, men ikke på bildet.

Drammen Bandys nye styre:

Leder   Julie Nålby 2 år

    Sportslig leder: Stein Holo  2 år

   Sportslig ansv. Jr. avd: Thomas Skrede 2 år

   Markedsansvarlig:  Espen Slotsvig 1 år

   Økonomi ansv.  Knut-Henning Søhoel 2 år

   Sekretær: Pernille Engebretsen 2 år

   Styremedlem: Rune Jahnsen 2 år

1. varamedlem Arild Aamodt 1 år

2. varamedlem Liv Sandaroe 2 år


Takk Jan Rockstad.

Jan overlot trygt, ledervervet til Julie.

På klubbens Årsmøte i mars 2017, ble ledervervet overlatt til andre. Vi skrev denne lille oppmerksomheten fra møtet dengang;

Takk for dine 20 år som leder av Drammen Bandy, Jan Rockstad. I går fikk du din avløser-søknad innvilget, og heldigvis med din favoritt som arvtager. Velkommen Julie Nålby. Du aner hva du går til, og du er svært velkommen. Jan tar alikevel både første kioskvakta og foto-jobben. Takk til Årsmøtet for gode valg og verdier. Sammen for Drammen.